Tiek izsludināta pieteikšanās 3.kārta piena piegādei skolām. LAD informē, ka no 2019.gada 15.janvāra līdz 25.janvārim tiek izsludināta 3.kārta atbalsta saņemšanai skolu programmas piena piegādei izglītības iestādēm 2018./2019. mācību gadā ietvaros. Pieejamais finansējums piena piegādei un izdalei izglītojamiem – 166 730,75 EUR. Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama LAD mājaslapā izvēlnē “Piens un augļi skolai”. LAD 3.pieteikumu pieņemšanas […]