Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība ir noslēgusi līgumu

Nr. L-ĀTA-15-3467 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta

“Dalība izstādē SIAL Shanghai 2015” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.